Welkom op de site van de ChristenUnie Zaltbommel

Nieuws

Algemene beschouwingen van de fractie van de ChristenUnie over de programmabegroting 2019

CU Zaltbommeldonderdag 08 november 2018 16:10 Ik zou graag weer beginnen met het college, en daarmee ook de ambtelijke organisatie, te bedanken voor opnieuw een overzichtelijke begroting. De eerste voor het college in haar nieuwe samenstelling en taakverdeling. Maar gelukkig met continuïteit in het gevoerde beleid, ook op financieel vlak.
In tegenstelling tot wat we op het nieuws over andere gemeenten horen, een sluitende begroting met een redelijke plus voor de komende jaren. Er is, zoals ook door u terecht aangegeven, onzekerheid over de uitgaven op het terrein van WMO op de langere termijn, en we stemmen dan ook van harte in met de reserve die daarop genomen wordt.
Voor de komende tijd staan er genoeg uitdagingen op de rol: Omgevingswet, waarin een hele nieuwe benadering gezocht wordt, uitwerken van een verdere ambtelijke samenwerking met Maasdriel, het uitwerken van een plan voor de Energietransitie, Plan Bossche Poort, huisvesting arbeidsmigranten, zwembad etc.... Er staat ons nog genoeg aan uitvoering en planning te wachten. lees verder

Hardrijders op Gisbert Schairtweg Zaltbommel

hardrijdersvrijdag 28 september 2018 18:58 De fractie van de ChristenUnie is ter ore gekomen dat op de Gisbert Schairtweg veel te hard gereden wordt. Langs deze weg wonen niet alleen gezinnen met jonge kinderen, maar er bevindt zich ook een lagere school op de hoek Gisbert Schairtweg / Klipperstraat. Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. Ook voor scholieren van het Cambium in de Spellewaard is dit één van de belangrijkste routes van en naar school.

Behalve de overlast door hardrijders, zijn er veel verkeersbewegingen door het vrachtverkeer te verwachten nu er op het perceel naast de school, waar vroeger De Aak stond, gebouwd gaat worden. Ook dit levert gevaarlijke situaties op. lees verder

ChristenUnie stelt vragen naar aanleiding van stopzetten collectieve zorgverzekering door Menzis

CU Zaltbommelvrijdag 24 augustus 2018 13:52 Uit recente berichtgeving blijkt dat enkele zorgverzekeraars (Menzis en Zilveren Kruis) hebben besloten om in dertig gemeenten per 1 januari 2019 te stoppen met het aanbieden van een collectieve zorgverzekering (minimapolis) via de gemeente. Ook de Bommelerwaard wordt hierbij genoemd. lees verder

Nieuws uit Zaltbommel (archief)

Facebook ChristenUnie Bommelerwaard