Wie zijn wij

ChristenUnie Bommelerwaard

De ChristenUnie Bommelerwaard laat zich als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor de gemeente Zaltbommel.

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).

Historie

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom). ChristenUnie Bommelerwaard is opgericht op 3 januari 2001 als een politieke fusie van RPF en GPV. In 2002 haalden we in de gemeente Zaltbommel twee raadszetels, en met de raadsverkiezingen in maart 2006 drie zetels, in 2010 twee zetels, in 2014 3 zetels, in 2018 ook drie zetels en in 2022 gingen we helaas terug naar 2 zetels.

Leden

De kiesvereniging heeft op dit moment circa 100 leden in leeftijd variërend van 18 tot en met 77 jaar. Naast het bestuur is er een campagneteam en is er een fractie bestaande uit twee leden. De fractie wordt ondersteund door twee burgerleden en een schaduwfractie. Sinds 2006 zit de ChristenUnie in het college van de gemeente Zaltbommel. In de gemeente Maasdriel doen we nog niet mee.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Zaltbommel. Doe met ons mee. Geef geloof een stem! U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Via de mail kunt u zich aanmelden als lid en via het bestuur kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.