Verkiezingsprogramma's

              

Campagnefilm - Verkeer en wonen
video: Gerjan van Lopik 

Verkiezingsprogramma in het kort
              

Campagnefilm - Duurzaam
video: Gerjan van Lopik 

Campagnefilm - ChristenUnie Zaltbommel

 

ChristenUnie, partij in de samenleving

Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee. De ChristenUnie is overtuigd van de waarde van gemeenschappen waarin mensen samen tot bloei komen. Om die bloei te dienen, moet de overheid vertrouwen geven.

Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak blokkeren kille targets, doelen en regels de menselijke maat. Te vaak is er nauwelijks oog voor die ene. Te vaak is er wantrouwen waar vertrouwen nodig is.

Dit moet radicaal anders. Het is tijd om recht te doen!

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die deel uitmaakt van de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, recht doen aan woningzoekenden en recht doen aan de waardevolle lokale economie.

Rechtvaardige regels zijn nodig. Maar ook de ruimte om daarvan af te kunnen wijken om iemand er bovenop te helpen. Ruimte voor oplossingen op maat. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een samenleving, waar we samen recht doen! 

SAMEN - omdat niemand het alleen hoeft te doen.
RECHT - omdat ieder mens telt en we willen strijden tegen onrecht.
DOEN - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we in beweging komen.

Politiek lijkt soms ver weg, maar het raakt iedereen. Want deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leraren op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in de gemeente Zaltbommel. 

Doe je mee?

Gilco Grandia
Lijsttrekker ChristenUnie

 


Voorgaande verkiezingsprogramma's: 

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Zaltbommel 2018 - 2022

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Zaltbommel 2014 - 2018:

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Zaltbommel 2010 - 2014: