Blog

 1. woonplicht.jpg
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 11 augustus 2020

  Woonplicht nieuwbouwwoningen

  Op de website van de NOS (https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html) lazen we het artikel ‘Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen’.  Gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in zodat de koper hiermee wordt verplicht het huis zelf te gaan bewonen. Daarmee is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De constructie drijft prijzen op terwijl het woningaanbod toch al schaars is.

  Starters, middeninkomens en kwetsbare groepen hebben in de huidige woningmarkt moeite een passende woning te vinden. Ze moeten vaak genoegen nemen met de bestaande woningvoorraad.

  Het verdelen van woningen op de nieuwbouwmarkt moet beter en eerlijker als het aan de fracties van ChristenUnie en PvdA/GroenLinks ligt. We willen dat het voor iedereen mogelijk wordt om een woning voor een redelijke prijs te kopen. Het idee voor woonplicht is dat een woning er is om in te wonen en niet om geld aan te verdienen.

  De maatregel betekent dat de eerste eigenaar van de woning zelf in de woning moet gaan wonen en dat die niet direct, vaak met forse winst, mag worden doorverkocht. We denken bijvoorbeeld aan een termijn van 5 tot 10 jaar. We realiseren ons ook dat er uitzonderingen op de regel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstaan van een echtscheiding. In zo’n geval moeten mensen niet gedwongen worden om bij elkaar te blijven omdat ze hun huis niet mogen verkopen.

   

   

  Lees verder
 2. perspectiefnota.jpg
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 9 juli 2020

  Perspectiefnota 2021

  Wat een periode de afgelopen maanden, en waarschijnlijk de komende maanden. Corona, of Covid 19 heeft een grote impact. Het heeft ons in ieder geval laten beseffen dat de samenleving heel wat minder maakbaar is dan het lijkt. Het stemt tot nadenken over waar ons echte houvast nu eigenlijk ligt. Waar ligt je zekerheid en houvast nu eigenlijk?  We hopen dat u die, met ons, niet vindt in vaccins, gezondheid, werk of financieel welzijn, hoe belangrijk ook, maar in de afhankelijkheid van en het vertrouwen op God ‘  Bent u niet zo direkt van mij gewend, maar ik kan niet om deze wake-up call heen..

   

  In deze periode merk je het belang van wat we missen. De bezoekjes. Het verenigingsleven. Het kerkbezoek. Het niet samen kunnen zingen. Naast de geestelijke inhoud daarvan merk je ook het verval in sociale samenhang en de toename van eenzaamheid. Opvallend is dat dat vooral ook door jongeren zo ervaren wordt. Van ouderen wisten we dat. Het geeft ook het belang aan van het verenigingsleven, en we hopen dat het college en de raad daar ook de komende tijd aandacht voor hebben.

  Overigens mogen we ons verwonderen over de initiatieven die spontaan zijn ontstaan, het elkaar helpen, andere manieren van kontakt onderhouden, een helpende hand Dat geldt in het financiële vlak, om te zorgen dat de boel kan blijven draaien ( en gelukkig heeft het college daar stappen in gezet, complimenten daarvoor)  maar vooral ook in het beleid.

  Deze periode geeft ook vragen bij de kwetsbaarheid van het wereldwijd handelen, vooral omdat het maar zo goedkoop mogelijk moet. Dat blijkt toch niet zo handig… Wij juichen de ontwikkeling naar local for local toe, tegen faire prijzen.  Ook binnen onze gemeentegrenzen zien we daar ontwikkelingen in. Stimuleren alstublieft! En meedoen als gemeentelijke organisatie!

  Lees verder
 3. 0V1A1721.jpg
  Door Mathilde de Hart op 26 juni 2020

  Amendement m.b.t locatiestudie toekomstbestendige Poorterij aangenomen

  De Poorterij is een markant gebouw in de binnenstad van Zaltbommel, waarbij markant niet per se in de definitie van mooi gebruikt hoeft te worden, maar opvallend is het wel.

  Lees verder
 4. Pasen CU 3.png
  0V1A1721.jpg
  Door Mathilde de Hart op 9 april 2020

  Pasen: de dag van nieuwe hoop!

  Ineens was alles anders.... niet meer naar kantoor om te werken, geen spelende en lachende kinderen op de schoolpleinen, geen bezoekjes meer aan familie in het verzorgingstehuis en op zondag niet meer samen komen in de kerk, maar vanachter de laptop naar de preek luisteren. 
  Lees verder
 5. CU Zaltbommel
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 19 maart 2020

  Fractiemedewerker

  De fractie van de ChristenUnie Zaltbommel zoekt een fractiemedewerker. Mensen die willen reageren kunnen dat doen via info@zaltbommel.christenunie.nl of bel even met de fractiesecretaris Gilco Grandia, 06-51245415.

  Lees verder
 6. 0V1A1721.jpg
  Door Mathilde de Hart op 29 januari 2020

  Bommelerwaards Jeugdlintje

  When I was a boy and I would see scary things in the news, my mother would say to me: "Look for the helpers. You will always find people who are helping.”
  ― Fred Rogers

  Lees verder
 7. incontinentie.jpg
  Kees
  Door Kees Kesting op 24 januari 2020

  Regeling incontinentiemateriaal

  In de raadsvergadering van 23 januari heeft de ChristenUnie (samen met de andere coalitiepartijen) tegen het voorstel gestemd over de voorgestelde regeling voor inzameling incontinentiemateriaal.

  Lees verder
 8. zwerfafval.jpg
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 22 januari 2020

  Zwerfafval gemeente Zaltbommel

  Zwerfafval is een groot probleem en zorgt voor veel ergernis. Het vervuilt ons milieu (bodem en water) en leefomgeving, ontsiert het straatbeeld en landschap, trekt ongedierte aan en veroorzaakt dierenleed. Naast verstikkingen, verstrikt en vast komen te zitten van vogels en wilde dieren, laat onderzoek zien dat afgelopen jaar duizenden koeien stierven aan maagbloedingen door vermalen blikjes van het land die direct of indirect in het voer terecht kwamen. Daarbij komt 85% van het zwerfvuil in zee, rivieren en kanalen, en veroorzaakt daar ‘Plastic Soep’. Kortom, zwerfvuil is slecht voor natuur, dieren en mensen.

  Lees verder
 9. De Poorterij
  Kees
  Door Kees Kesting op 13 december 2019

  De Poorterij

  Om De Poorterij na het vertrek en het recente faillissement van voormalig exploitant CMN opte te behouden, maakte de gemeente samen met Stichting Podiumkunst en NV De Poorterij een reddingsplan. Kon de gemeenteraad zich daarin vinden? Fractievoorzitter Kees Kesting van de ChristenUnie diende een amendement in.

  Lees verder
 10. Papierinzameling
  0V1A1628.jpg
  Door Gilco Grandia op 5 december 2019

  Inzameling oud papier AVRI

  Al meerdere keren hebben we aangedrongen op het continueren van vergoedingen voor verenigingen ( zie ook de motie hierover). In omliggende gemeenten ontstaan alternatieven voor het inzamelen van oud papier op particulier initiatief door verenigingen, wat onze voorkeur niet heeft. Verenigingen dienen hun begrotingen op langere termijn zeker te stellen, en de onduidelijkheid die op dit punt blijft bestaan geeft veel onzekerheid bij die verenigingen en de verplichtingen die zij aan kunnen gaan. Duidelijkheid is dus op korte termijn geboden. De tot op heden genoemde alternatieven lopen vast op bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van vrijwilligers gedurende de weekdagen overdag, wat logisch is.

  Lees verder