Nieuws

Actieplan Waardig Ouder Worden

Vandaag hebben we als ChristenUnie Bommelerwaard het manifest Waardig Ouder Worden ondertekend. Het was een mooie dag om met Gert-Jan Segers werk te maken van waardig ouder worden. Ouderen betekenen immers veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in deze tijd.

Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer;

✅ Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid;

✅ De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 jaar standaard een bezoek blijven krijgen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek op te sporen;  

✅ De gemeente wordt dementievriendelijk;

✅ De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Er een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is. (huidige informatie is erg achterhaald en slecht toegankelijk);

✅ De Gemeente stimuleert particuliere initiatieven op het gebied van alternatieve woonvormen voor ouderen.

En we hebben er meer, zie daarvoor ons verkiezingsprogramma!