Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie stelt college schriftelijke vragen over MIRT Verkenning A2

brug_zaltbommelwoensdag 20 juni 2018 21:54 In het Brabants Dagblad van 20 juni 2018 lazen we het bericht ‘Rijk onderzoekt loskoppelen Rivierenland van de A2’. Naar aanleiding van dat bericht heeft de fractie van de ChristenUnie wat vragen aan het college. lees verder

Bestuursakkoord SGP ZVV CU en VVD 2018 - 2022

Coalitieakkoord SGP CU ZVV VVDvrijdag 11 mei 2018 12:15 De vier formerende partijen SGP, ZVV, CU en VVD hebben woensdagavond 9 mei de definitieve versie van het bestuursakkoord vastgesteld. lees verder

Tien speerpunten waar ChristenUnie voor gaat!

Waardevol banner4maandag 26 februari 2018 12:20 Energieneutraal in één generatie - De ChristenUnie neemt haar verantwoordelijkheid voor de aarde en investeert in duurzame energiebronnen, een circulaire economie ( hergebruik afvalmaterialen)  en... lees verder

ChristenUnie maakt werk van ‘Waardevol Samenleven’

SmartSelectImage_2018-02-12-15-38-00.pngzaterdag 24 februari 2018 12:16 Verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over u en over ons en onze manier van waardevol ... lees verder

ChristenUnie ziet graag een doelgroepenzwembad en sporthal in Zaltbommel

Waardevol banner5donderdag 22 februari 2018 21:26 Het college stelt ons voor akkoord te gaan met het zogenaamde functionele scenario. Het functionele scenario omdat die volgens het college leidt tot een goed, modern en bruikbaar ... lees verder

Actieplan Waardig Ouder Worden

Vandaag hebben we als ChristenUnie Bommelerwaard het manifest Waardig Ouder Worden ondertekend. Het was een mooie dag om met Gert-Jan Segers werk te maken van waardig ouder worden. Ouderen betekenen immers veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in deze tijd.

Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer;

✅ Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid;

✅ De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 jaar standaard een bezoek blijven krijgen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek op te sporen;  

✅ De gemeente wordt dementievriendelijk;

✅ De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Er een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is. (huidige informatie is erg achterhaald en slecht toegankelijk);

✅ De Gemeente stimuleert particuliere initiatieven op het gebied van alternatieve woonvormen voor ouderen.

En we hebben er meer, zie daarvoor ons verkiezingsprogramma!