Berichten geschreven door Kees Kesting

 1. 4 mei.jpg
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 16 december 2021

  Plaatsing herdenkingsborden voor omgekomen vliegers Tweede Wereldoorlog

  In de raadsvergadering van 16 december 2021 heeft de ChristenUnie een motie ingediend om het plaatsen van herdenkingsborden voor de omgekomen vliegers mogelijk te maken. Het voorstel is in dezelfde vergadering unaniem door de gehele raad aangenomen.

  Lees meer over "Plaatsing herdenkingsborden voor omgekomen vliegers Tweede Wereldoorlog"
 2. Geiten.jpg
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 2 oktober 2021

  Beëindiging geitenhouderij Brakel

  In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag, 30 september 2021, werd ons een voorstel tot verhuizing van de geitenhouderij in Brakel voor een bedrag van 2,1 miljoen voorgesteld. Dit was een voorstel van het college, als uitkomst op de vraag van de gemeenteraad om een oplossing te vinden voor dit dossier.

  Lees meer over "Beëindiging geitenhouderij Brakel"

  Labels:

 3. RES.png
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 18 juni 2021

  Regionale Energiestrategie 1.0

  In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers zoeken we naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dat houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom maken we onze plannen als regio, met een Regionale Energiestrategie (RES). Meer uitleg via deze link uitleg RES YouTube.  

  Lees meer over "Regionale Energiestrategie 1.0"

  Labels: ,

 4. Buitenstad.jpg
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 18 juni 2021

  Buitenstad Zaltbommel

  Nadat we half 2019 het voorlopige ontwerp Buitenstad hebben vastgesteld is nu het definitieve ontwerp goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook hebben de gemeente samen met stedenbouwkundig bureau wUrck uit Rotterdam 3 scenario’s uitgewerkt voor de Havendijk, het punt tussen de Buitenstad en de binnenstad van Zaltbommel. We hebben ingestemd om verder te gaan met de optie “stadsbalkon”.

  Lees meer over "Buitenstad Zaltbommel"

  Labels:

 5. logo phtb.png
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 30 april 2021

  Project Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

  Op 15 april hebben we een extra carrouselvergadering gehad om PHTB na 10 jaar te reflecteren en te evalueren. Aanleiding hiervoor is het voornemen om de Gemeenschappelijke regeling PHTB op te heffen.

  Lees meer over "Project Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard"

  Labels: ,

 6. AVR incontinentie.jpg
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 30 april 2021

  AVRI afval incontinentiemateriaal

  De veranderingen in de afvalinzameling die per 1 juli 2019 zijn ingevoerd, hebben grote gevolgen voor kwetsbare groepen in onze gemeente. Inwoners met incontinentiemateriaal hebben meer restafval en zijn hierdoor duurder uit. Het wegbrengen van restafval kan tevens problemen opleveren voor inwoners met beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medische beperking of ouderdom.

  Lees meer over "AVRI afval incontinentiemateriaal"

  Labels: ,

 7. vrgz-logo.gif
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 8 februari 2021

  Kaderbrief VRGZ

  In de raad van 4 februari werd de raad voorgesteld in te stemmen met de kaderbrief 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. De kaderbrief is een eerste stap in de voorbereiding op de begroting 2022. De begroting wordt in het voorjaar van 2021 opgesteld en op een later tijdstip aan de gemeenteraad aangeboden.

  Lees meer over "Kaderbrief VRGZ"

  Labels: ,

 8. AVRI.jpg
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 8 februari 2021

  Kadernota AVRI

  In de raadsvergadering van 4 februari werd gesproken over de AVRI kaderbrief, de plannen van de AVRI voor de komende jaren.

  Lees meer over "Kadernota AVRI"

  Labels: ,

 9. incontinentie.jpg
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 24 januari 2020

  Regeling incontinentiemateriaal

  In de raadsvergadering van 23 januari heeft de ChristenUnie (samen met de andere coalitiepartijen) tegen het voorstel gestemd over de voorgestelde regeling voor inzameling incontinentiemateriaal.

  Lees meer over "Regeling incontinentiemateriaal"
 10. De Poorterij
  5C7A2959.jpg
  Door Kees Kesting op 13 december 2019

  De Poorterij

  Om De Poorterij na het vertrek en het recente faillissement van voormalig exploitant CMN opte te behouden, maakte de gemeente samen met Stichting Podiumkunst en NV De Poorterij een reddingsplan. Kon de gemeenteraad zich daarin vinden? Fractievoorzitter Kees Kesting van de ChristenUnie diende een amendement in.

  Lees meer over "De Poorterij"