Berichten geschreven door Gilco Grandia

 1. woonplicht.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 11 augustus 2020

  Woonplicht nieuwbouwwoningen

  Op de website van de NOS (https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html) lazen we het artikel ‘Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen’.  Gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in zodat de koper hiermee wordt verplicht het huis zelf te gaan bewonen. Daarmee is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De constructie drijft prijzen op terwijl het woningaanbod toch al schaars is.

   

   

  Lees meer over "Woonplicht nieuwbouwwoningen"

  Labels:

 2. perspectiefnota.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 9 juli 2020

  Perspectiefnota 2021

  Wat een periode de afgelopen maanden, en waarschijnlijk de komende maanden. Corona, of Covid 19 heeft een grote impact. Het heeft ons in ieder geval laten beseffen dat de samenleving heel wat minder maakbaar is dan het lijkt. Het stemt tot nadenken over waar ons echte houvast nu eigenlijk ligt. Waar ligt je zekerheid en houvast nu eigenlijk?  We hopen dat u die, met ons, niet vindt in vaccins, gezondheid, werk of financieel welzijn, hoe belangrijk ook, maar in de afhankelijkheid van en het vertrouwen op God ‘  Bent u niet zo direkt van mij gewend, maar ik kan niet om deze wake-up call heen..

   

  Lees meer over "Perspectiefnota 2021"
 3. CU Zaltbommel
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 19 maart 2020

  Fractiemedewerker

  De fractie van de ChristenUnie Zaltbommel zoekt een fractiemedewerker. Mensen die willen reageren kunnen dat doen via info@zaltbommel.christenunie.nl of bel even met de fractiesecretaris Gilco Grandia, 06-51245415.

  Lees meer over "Fractiemedewerker"
 4. zwerfafval.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 22 januari 2020

  Zwerfafval gemeente Zaltbommel

  Zwerfafval is een groot probleem en zorgt voor veel ergernis. Het vervuilt ons milieu (bodem en water) en leefomgeving, ontsiert het straatbeeld en landschap, trekt ongedierte aan en veroorzaakt dierenleed. Naast verstikkingen, verstrikt en vast komen te zitten van vogels en wilde dieren, laat onderzoek zien dat afgelopen jaar duizenden koeien stierven aan maagbloedingen door vermalen blikjes van het land die direct of indirect in het voer terecht kwamen. Daarbij komt 85% van het zwerfvuil in zee, rivieren en kanalen, en veroorzaakt daar ‘Plastic Soep’. Kortom, zwerfvuil is slecht voor natuur, dieren en mensen.

  Lees meer over "Zwerfafval gemeente Zaltbommel"
 5. Papierinzameling
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 5 december 2019

  Inzameling oud papier AVRI

  Al meerdere keren hebben we aangedrongen op het continueren van vergoedingen voor verenigingen ( zie ook de motie hierover). In omliggende gemeenten ontstaan alternatieven voor het inzamelen van oud papier op particulier initiatief door verenigingen, wat onze voorkeur niet heeft. Verenigingen dienen hun begrotingen op langere termijn zeker te stellen, en de onduidelijkheid die op dit punt blijft bestaan geeft veel onzekerheid bij die verenigingen en de verplichtingen die zij aan kunnen gaan. Duidelijkheid is dus op korte termijn geboden. De tot op heden genoemde alternatieven lopen vast op bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van vrijwilligers gedurende de weekdagen overdag, wat logisch is.

  Lees meer over "Inzameling oud papier AVRI"
 6. voorjaarsnota
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 2 december 2019

  Programmabegroting 2020

  Ik zou graag weer beginnen met het college, en daarmee ook de ambtelijke organisatie, te bedanken voor weer een overzichtelijke begroting. Wat een plezier om deze begroting te lezen. Na alle berichten in de media over gemeenten die acuut moeten bezuinigen blijkt Zaltbommel nog steeds financieel gezond. En de belofte om de lasten niet meer te laten stijgen dan de inflatie wordt weer meer dan waargemaakt: 1% in plaats van 1,4 %.

  Lees meer over "Programmabegroting 2020"
 7. Kruising Gameren bij Jumbo
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 20 februari 2019

  Rotonde Gameren

  De afgelopen weken vonden er weer verschillende aanrijdingen plaats op de kruising nabij de Jumbo in Gameren. Al in november 2016 is door de raad een motie aangenomen om deze gevaarlijke verkeerssituatie op te lossen door het aanleggen van een rotonde

  Lees meer over "Rotonde Gameren"
 8. 20180310_135535.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 13 februari 2019

  Stimuleringsregeling wonen en zorg

  Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit voorjaar een stimuleringsregeling hiervoor open.

  Lees meer over "Stimuleringsregeling wonen en zorg"