Berichten geschreven door Gilco Grandia - pagina 3

 1. sporthal Zaltbommel.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 4 mei 2021

  Labels: ,

 2. Kafra Zuilichem.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 30 april 2021

  Arbeidsmigranten Zuilichem

  Begin dit jaar is er een aanvraag binnengekomen voor geconcen-treerde huisvesting voor arbeids-migranten in Zuilichem. De tweede voor het dorp Zuilichem. De aanvraag is gedaan door Kafra Housing voor de locatie Parallelweg 1. 

  Lees meer over "Arbeidsmigranten Zuilichem"
 3. Omgevingsvisie Bommelerwaard.png
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 19 april 2021

  Omgevingsvisie Bommelerwaard

  Het college van B&W heeft de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de kernopgaven en de waardenkaart die de basis gaan vormen voor de omgevingsvisie Bommelerwaard. Deze kernopgaven zijn gebaseerd op een uitgebreid communicate- en participatietraject met inwoners en samenwerkingspartners, een beleidsanalyse en een inventarisatie van trends en maatschappelijke ontwikkelingen voor de thema's die een plaats dienen te krijgen in de omgevingsvisie.

  De vergadering vond plaats op 11 maart jl. en namens de ChristenUnie was raadslid Gilco Grandia woordvoerder.

  Lees meer over "Omgevingsvisie Bommelerwaard"

  Labels:

 4. cu folder.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 24 maart 2021

  ChristenUnie folder

  Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer hadden we een folder laten drukken die in de week van 6 maart bezorgd zou worden in alle kernen van onze gemeente. Helaas is de folder, voor zover wij het weten, niet bezorgd. 

  Lees meer over "ChristenUnie folder"

  Labels:

 5. van heemstraweg west.png
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 2 februari 2021

  Herontwikkeling Van Heemstraweg West

  Op het terrein van het American Roadhouse aan de van Heemstraweg - West 15 in Zaltbommel wil de gemeente Zaltbommel een deel van het plangebied De Waluwe herontwikkelen. Het kartcentrum American Roadhouse zal worden gesloopt en op het terrein wordt een polikliniek met gezondheidscentrum van het JBZ, zorg-appartementen, appartementen en grondgebonden woningen gerealiseerd met bijbehorende parkeerplaatsen, wegen en openbaar groen.

  Lees meer over "Herontwikkeling Van Heemstraweg West"

  Labels:

 6. Beersteeg.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 2 februari 2021

  Plannen Beersteeg West

  De fractie is blij met de plannen die gemaakt zijn voor de Beersteeg-west. Het college heeft in juni 2020 al ingestemd met de concept visie met hierin ook het hospice, het overloopparkeerterrein en de kleine huizen (tiny houses) in een natuurlijke omgeving. Na inspraak met de omwonenden ligt er nu een definitieve ontwikkelingsvisie voor de Beersteeg-West.

  Lees meer over "Plannen Beersteeg West"

  Labels:

 7. Kop kiezen voor wat echt telt.png
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 22 december 2020

  Het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie!

  1. We verlangen naar een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en voor Gods schepping. We staan voor een overheid die een bondgenoot van burgers is en kiest voor wat écht telt.

  2. We zien Nederland als een land van gedeelde waarden. Met ruimte om van elkaar te verschillen, maar ook een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor onze democratie en rechtsstaat. We staan pal voor (geestelijke) vrijheden, zoals vrijheid van godsdienst en onderwijs.

  Lees meer over "Het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie!"
 8. 5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 21 december 2020

  Labels:

 9. AVRI.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 31 oktober 2020

  Besluit nazorgfonds Stortplaatsen

  De fractie van de ChristenUnie Zaltbommel maakt zich grote zorgen over het besluit van de Provincie Gelderland om de rekenrente te wijzigen voor de overdracht van de stortplaatsen.

  Lees meer over "Besluit nazorgfonds Stortplaatsen"

  Labels:

 10. woonplicht.jpg
  5C7A2967.jpg
  Door Gilco Grandia op 11 augustus 2020

  Woonplicht nieuwbouwwoningen

  Op de website van de NOS (https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html) lazen we het artikel ‘Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen’.  Gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in zodat de koper hiermee wordt verplicht het huis zelf te gaan bewonen. Daarmee is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De constructie drijft prijzen op terwijl het woningaanbod toch al schaars is.

   

   

  Lees meer over "Woonplicht nieuwbouwwoningen"

  Labels: