Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Meldpunt zorgwekkend gedrag 0800-1205.

Psycholoog
0V1A1721.jpg
Door Mathilde de Hart op 31 oktober 2020 om 13:20

Maak jij je zorgen over iemand in je omgeving? Meldpunt zorgwekkend gedrag 0800-1205.

Staatssecretaris Blokhuis heeft deze maand het nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag gelanceerd. Dit meldpunt is gratis bereikbaar op 0800-1205.

Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz.

Ook in onze gemeente wordt er gewerkt aan hoe het beste omgegaan kan worden met personen die verward gedrag vertonen. In de carrousel van 8 oktober is er aan de hand van de informatienota gesproken over de Bommelerwaardse werkwijze voor personen met verward gedrag. Deze nieuwe werkwijze is mede gebaseerd op adviezen  uit de evaluatie van enkele gebeurtennissen uit het verleden.  

De essentie van de Bommelerwaardse werkwijze is dat niemand ooit tussen wal en schip terecht komt. De sleutel hierbij is om signalen in een vroeg stadium op te vangen, direct op vragen in te kunnen springen, een goede samenwerking en verbinding tussen alle keten/netwerkpartners te realiseren en ervoor te zorgen dat zij samen bereid zijn om maatwerk te leveren. In essentie is dit waar de Bommelerwaardse werkwijze op inzet door middel van 24/7 bereikbaarheid voor meldingen over verward gedrag en de mogelijkheid om vanuit zorg 24/7 op deze meldingen af te gaan teneinde escalatie te voorkomen. Daarnaast zet de Bommelerwaardse werkwijze in op het Ketenoverleg als manier om de verbindingen tussen netwerkpartners en de domeinen zorg en veiligheid te verstevigen en verder uit te diepen. Andere belangrijke onderdelen in het realiseren van een sluitende aanpak die in de Bommelerwaardse werkwijze worden beschreven zijn:

  • Het borgen van de cliënt ervaring
  • Het oplossen van hiaten in het vervoer van personen met verward gedrag

Deel dit bericht