Woonplicht nieuwbouwwoningen

woonplicht.jpg
0V1A1628.jpg
Door Gilco Grandia op 11 augustus 2020 om 12:05

Woonplicht nieuwbouwwoningen

ChristenUnie stelt samen met Pvda/GroenLinks schriftelijke vragen aan college

Op de website van de NOS (https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html) lazen we het artikel ‘Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen’.  Gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in zodat de koper hiermee wordt verplicht het huis zelf te gaan bewonen. Daarmee is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De constructie drijft prijzen op terwijl het woningaanbod toch al schaars is.

Starters, middeninkomens en kwetsbare groepen hebben in de huidige woningmarkt moeite een passende woning te vinden. Ze moeten vaak genoegen nemen met de bestaande woningvoorraad.

Het verdelen van woningen op de nieuwbouwmarkt moet beter en eerlijker als het aan de fracties van ChristenUnie en PvdA/GroenLinks ligt. We willen dat het voor iedereen mogelijk wordt om een woning voor een redelijke prijs te kopen. Het idee voor woonplicht is dat een woning er is om in te wonen en niet om geld aan te verdienen.

De maatregel betekent dat de eerste eigenaar van de woning zelf in de woning moet gaan wonen en dat die niet direct, vaak met forse winst, mag worden doorverkocht. We denken bijvoorbeeld aan een termijn van 5 tot 10 jaar. We realiseren ons ook dat er uitzonderingen op de regel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstaan van een echtscheiding. In zo’n geval moeten mensen niet gedwongen worden om bij elkaar te blijven omdat ze hun huis niet mogen verkopen.

 

 

De fracties van ChristenUnie en PvdA/GroenLinks stellen hierover de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van dit artikel en wat is uw reactie daarop? Ja, artikel is bekend. Het toepassen van de verplichting tot zelfbewoning heeft positieve kanten. In een aantal gevallen nemen wij dit artikel al op in combinatie met een antispeculatiebeding.
  2. Kunt u cijfers of aantallen noemen van nieuwbouwwoningen in de gemeente Zaltbommel die niet door de eigenaar worden bewoond? Kunt u dit nader specificeren in leegstand, verhuur, onderhuur of ander gebruik? Wat zijn de gevolgen hiervan? Het aantal nieuwbouwwoningen dat verkocht is aan een eigenaar, die de woning niet zelf bewoont maar verhuurt, is beperkt. We hebben naar aanleiding van uw vragen een steekproef uitgevoerd op recent opgeleverde nieuwbouwwoningen. Van de 213 nieuwbouwwoningen hebben 19 woningen niet dezelfde eigenaar als gebruiker. Dit komt neer op ca. 9%. Het zijn voornamelijk particuliere beleggers die de woning verhuren. Deze woningen zijn niet via de wachtlijst toebedeeld en vervolgens verkocht, maar zijn direct aan particuliere beleggers verkocht. Hierover meer onder vraag 3. Deze woningen worden niet onttrokken aan de woningvoorraad. De woningen worden verhuurd, doorgaans in het middeldure segment. Naar huurwoningen in het middeldure segment is ook grote vraag. Dit blijkt ook uit het woningbehoefte onderzoek. Overigens is landelijk gemiddeld 10% van de woningen eigendom van particuliere beleggers. Wij hebben geen inzicht of er sprake is van onderverhuur. Leegstand is er nagenoeg niet. Het Kabinet is van plan om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting en voor particulier beleggers de overdrachtsbelasting te verhogen. Hiermee wordt gestimuleerd dat ook de markt voor bestaande woningen voor starters gunstiger wordt. Overdrachtsbelasting is voor bestaande woningen.
  3. Bestaat in de gemeente Zaltbommel een verplichting voor de eigenaar van een nieuwbouwwoning om daadwerkelijk in zijn of haar woning te gaan wonen? Ja, met enige nuance: Bij de verkoop van bouwkavels wordt er een verplichting tot zelfbewoning/verbod tot doorverkoop van een jaar opgenomen. De reden hiervan is meer het voorkomen van misbruik van de wachtlijst. Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen wordt de verplichting niet altijd opgenomen. Echter door het hanteren van de wachtlijst wordt hetzelfde doel (zelfbewoning) bereikt. Inwoners van Zaltbommel ,die een nieuwbouwwoning willen, schrijven zich in op de wachtlijst. Nieuwbouwwoningen worden aangeboden aan geïnteresseerden op deze wachtlijst. Als er zich geen geïnteresseerden melden, worden de woningen aan een ieder, dus ook particuliere verhuurders, aangeboden (vrije verkoop). De afgelopen tijd is het overgrote deel van de nieuwbouwwoningen toebedeeld aan de mensen op de wachtlijst. Wij controleren achteraf of degene die de woningen toebedeeld heeft gekregen ook de daadwerkelijke koper is van de woning. Bij de verkoop van starterswoningen, zoals aan de Fiep Westendorplaan, is een antispeculatie beding opgenomen dat ligt in het verlengde van de verplichting tot zelfbewoning. Deze woningen zijn ook alleen toebedeeld aan starters, allemaal via de wachtlijst. Alle woningen worden bewoond door de eigenaar.
  4. Zo ja, hoe vaak wordt daarvan afgeweken en welke middelen heeft u om deze woonplicht te handhaven? Gezien de korte periode van de verplichting tot zelfbewoning worden er weinig verzoeken gedaan tot ontheffing. In de Waluwe zijn twee2/1 kapwoningen (totaal 4 woningen) waarvoor wij geen koper konden vinden. Beide worden nu gebouwd en ontwikkeld door een koper waarbij de koper een van de twee woningen mag doorverkopen. In de bepaling kan een boete worden opgenomen.
  5. Zo nee, wat wilt en kunt u doen om deze woonplicht ook in de gemeente Zaltbommel in te voeren? a) Kan dit voor nieuwbouwwoningen op korte termijn ingevoerd worden? Ja, bij de gronden die wij zelf verkopen of bij ontwikkelaren waarbij de anterieure overeenkomst nog gemaakt moet worden. Zie hieronder voor de bepaling. Vanaf half september gaan er negen woningen in de verkoop gelegen aan de Waluwe Ring (Jip en Jannekelaan). De verkoper (Bouwlinie) wil een verplichting tot zelfbewoning opnemen van 3 jaar voor de kopers die via de wachtlijst komen. Indien er woningen via de vrije verkoop verkocht worden, dan niet. Bouwlinie bouwt op eigen risico. Een anti speculatie beding met een lange periode (5-10 jaar) belemmert de doorstroming op de woningmarkt. Starterswoningen moeten weer ter beschikking komen voor starters. Om doorstroming op met name de startersmarkt op peil te houden, moet een goede balans gevonden worden tussen woonduur en doorstroming. b) Kan dit ook voor al bestaande, verkochte woningen ingevoerd worden? Nee, dat kan niet. Dat kan alleen als er een het algemeen belang er om vraagt en dat is nu niet het geval. Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht. Bij het uitponden (verkopen) van sociale huurwoningen door onze woningcorporaties wordt wel deze verplichting opgenomen. 

Deel dit bericht