Bijstandsuitkeringen en giften

Close up vijf euro biljet
0V1A1721.jpg
Door Mathilde de Hart op 6 januari 2021 om 08:29

Bijstandsuitkeringen en giften

Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren ruim 7.000 euro terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. Deze zaak heeft landelijk tot veel verontwaardiging geleid.

De  ChristenUnie wil weten hoe in Zaltbommel wordt omgegaan met inwoners in de bijstand die een kleine gift krijgen, bijvoorbeeld uit vrienden- of familiekring, van liefdadigheidsinstanties zoals de Voedselbank of via inwoners onderling via de verschillende Bommelerwaardse weggeefhoeken op Facebook. De Participatiewet verplicht gemeenten giften in mindering te brengen van de bijstand. Hier lijkt weinig juridisch ruimte te zijn. De vraag is echter of de gemeente wel alle giften moet meetellen. In Amsterdam worden bijvoorbeeld giften tot 1200 euro niet meegerekend. Dit is vastgelegd in beleidsregels. Andere gemeenten hanteren andere bedragen, of hebben dit in zijn geheel niet vastgelegd. Op de gemeentelijke website is niet goed te vinden hoe dit in onze gemeente is geregeld.

Daarom hebben wij aan het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  • Welk bedrag aan giften mag een bijstandsgerechtigde in de gemeente Zaltbommel ontvangen, zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de bijstand? In Amsterdam ligt de grens op 1200 euro. Waar ligt de grens in de gemeente Zaltbommel en geldt dan alleen vrijstelling voor gevolgen voor de uitkering of geldt ook vrijstelling van de meldplicht?
  • Hoe vaak worden bijstandsgerechtigden uit de gemeente Zaltbommel jaarlijks gekort in verband met ontvangen giften geldelijk of in natura en kunt u inzicht geven in de hoogte van deze giften / kortingen  en hoeveel FTE ambtelijke capaciteit het kost deze kortingen jaarlijks te verwerken?
  • Geldt in de gemeente Zaltbommel ook dat iemand die boodschappen ontvangt  van een familielid dit moet melden bij de gemeente als gift omdat anders niet wordt voldaan aan de participatiewet ? Is het voor de gemeente mogelijk dit soort kleinschalige giften in natura uit te zonderen en zo ja in welke verordening of beleidsregel zou dit dan moeten?
  • Hoe vaak worden (gemiddeld / jaarlijks) inwoners uit de gemeente Zaltbommel als ‘fraudeurs’ bestempeld, op basis waarvan gebeurt dit, welke gevolgen heeft dit voor de relatie met de gemeente Zaltbommel, heeft het ook gevolgen voor andere  (overheids)instanties, hoe lang ‘kleeft’ dit stempel aan deze inwoners en wat moeten (of kunnen?) zij doen om dit stempel weer kwijt te raken?

Deel dit bericht

Labels: