Antwoord op schriftelijke vragen m.b.t. voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw