Amendement m.b.t locatiestudie toekomstbestendige Poorterij aangenomen

Poorterij.jpg
0V1A1721.jpg
Door Mathilde de Hart op 26 juni 2020 om 14:36

Amendement m.b.t locatiestudie toekomstbestendige Poorterij aangenomen

De Poorterij is een markant gebouw in de binnenstad van Zaltbommel, waarbij markant niet per se in de definitie van mooi gebruikt hoeft te worden, maar opvallend is het wel.

Voor de Poorterij zijn door het college twee functies gedefinieerd:

Theater
Het theater is in hoofdzaak bedoeld voor:

  • professionele uitvoeringen
  • amateuruitvoeringen: zang, dans, theater, muziek, scholen, etc.
  • verhuur voor vieringen;
  • verhuur voor andere activiteiten en bijeenkomsten Gezien de nabijheid van Den Bosch, is de insteek voor het theater een bovenlokale, en in principe geen regionale doelgroep. Dit uitgangspunt is wezenlijk en vertaalt zich ook in de gewenste capaciteit en dito ruimtebeslag.

Buurthuis
Het buurthuis heeft voor de stad dezelfde functie als de dorpshuizen in de omliggende dorpen. Primaire gebruikers zijn organisaties en verenigingen op:

  • sociaal-maatschappelijk vlak;
  • educatief vlak;
  • cultureel vlak;
  • het gebied van beweging en mindfulness.

De Poorterij is dus meer dan alleen een theater voor bekende cabaretiers en bands. Veel verenigingen, zoals de balletschool, het koor, de toneelvereniging, maar ook scholen maken gebruik van de grote zaal voor voorstellingen. Binnen Zaltbommel is daar op het moment geen alternatief voor.

Gezien de bedragen die de gemeente de afgelopen jaren heeft moeten bijdragen aan het instand houden van de Poorterij vragen wij ons af of een professioneel theater wel rendabel en financieel haalbaar is in Zaltbommel.

Daarom hebben we gisteren een amendement ingediend, waarbij we het college vragen om meerdere scenario’s uit te werken. Niet om bij voorbaat de theaterfunctie uit te sluiten, maar wel om op basis van diverse scenario’s een gedegen afweging en keuze te kunnen maken. Wat is het theater ons waard, wat mag het kosten? En waar zou een eventuele nieuwe Poorterij gebouwd moeten worden? Op dezelfde plek of op een andere locatie buiten de binnenstad?

Deel dit bericht