Wethouder

mr. Adrie Bragt
Wethouder

Ottersdam 2
5314 BG Bruchem

Telefoon: 0418 - 681 609 
E-mail:   acbragt@zaltbommel.nl 

Gebiedsverantwoordelijk voor

 • Gameren
 • Bruchem
 • Kerkwijk
 • Delwijnen
 • Aalst

Vakinhoudelijke portefeuilles

 • 1e Loco-burgemeester
 • Sociale Zaken
 • Zorg en Welzijn
 • WMO
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Integratie
 • Volksgezondheid
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Beheer Openbare Ruimte

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard tevens lid Dagelijks Bestuur
 • Lid Programmaraad Fysieke Leefomgeving Regio Rivierenland
 • Kerkorganist

Samenstelling college