Wethouder

 • mr. Adrie Bragt
  Wethouder

  Ottersdam 2
  5314 BG Bruchem

  Telefoon: 0418 - 681 609 
  E-mail:   acbragt@zaltbommel.nl 

  Gebiedsverantwoordelijkvoor

  • Gameren
  • Bruchem
  • Kerkwijk
  • Delwijnen
  • Aalst

  Vakinhoudelijke portefeuilles

  • 1e Loco-burgemeester
  • Sociale Zaken
  • Zorg en Welzijn
  • WMO
  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Integratie
  • Volksgezondheid
  • Gemeentelijke eigendommen
  • Beheer Openbare Ruimte

  Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard tevens lid Dagelijks Bestuur
  • Lid Programmaraad Fysieke Leefomgeving Regio Rivierenland
  • Kerkorganist

  Samenstelling college

 •