Wethouder

mr. Adrie Bragt
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Bouwen,Volkshuisvesting en Beheer Openbare Ruimte

Ottersdam 2
5314 BG Bruchem

Telefoon: 0418 - 681 609 
E-mail:   acbragt@zaltbommel.nl 

Gebiedsverantwoordelijk voor

 • Gameren
 • Nieuwaal
 • Zuilichem

Vakinhoudelijke portefeuilles

 • Loco-burgemeester
 • Bouwen
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Grondzaken en gemeentelijke eigendommen
 • Vervangt bij afwezigheid de burgemeester op zijn inhoudelijke portefeuilles

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard tevens lid Dagelijks Bestuur
 • Lid Programmaraad Fysieke Leefomgeving Regio Rivierenland
 • Kerkorganist

Samenstelling college