Speerpunten

Onze speerpunten voor 2018-2022

 1. Energieneutraal in één generatie - De ChristenUnie neemt haar verantwoordelijkheid voor de aarde en investeert in duurzame energiebronnen, een circulaire economie ( hergebruik afvalmaterialen)  en het tegengaan van verspilling.

 2. Waardevol ouder worden - De ChristenUnie zet zich in voor goede voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg voor senioren. Landelijk vanuit het bekende manifest ‘Waardig Oud Worden’, lokaal door het stimuleren van vitaal en veilig oud worden, tegengaan van eenzaamheid en mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en beschikbaarstellen van leningen voor huisaanpassingen.

 3. Verbeteren verkeersveiligheid - We blijven ons inzetten voor veiligheid en blijven ons structureel inzetten voor goede wegen. Dit doen we bijvoorbeeld door onze inzet voor een rotonde bij de huidige onveilige verkeerskruising nabij de Jumbo te Gameren.

 4. Voorkomen is beter dan blussen -  , door sporten te stimuleren en er bij betaalachterstanden snel bij te zijn.

 5. Een beter woningaanbod voor starters en senioren - We bouwen naar behoefte goedkope koopwoningen en sociale huur- en seniorenwoningen. Wij zien namelijk lange wachtlijsten en huurders die graag een koopwoning willen in de goedkopere sector. Daarnaast zorgen we voor een fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

 6. Handhaven om leefbaarheid te vergroten - We willen niet alleen regels stellen maar zeker toezien op het naleven. We denken bijvoorbeeld aan het toezien op vandalisme, drugsdumping en -gebruik en de verrommeling door overal geplaatste reclame en zwerfafval. De gemaakte onkosten moeten op de daders worden verhaald.

 7. Mensen centraal, niet regels - We benadrukken steeds toegankelijke informatie over de raad, beschikbaarheid en kosten van voorzieningen. We zorgen voor eenvoudige procedures en criteria bij het kunnen krijgen van voorzieningen; dus geen lijsten met honderd vragen of ja, maar.. We willen een overheid die denkt in mogelijkheden en oplossingen. We zorgen voor een goed toegankelijke website van de gemeente voor wat betreft de mogelijke voorzieningen (zgn sociale kaart).

 8. Samenwerken? Ja. Eén gemeente Bommelerwaard? Nee. - De ChristenUnie is positief over de huidige samenwerking met Maasdriel. Wij willen dit uitbreiden waar dit de burger ten goede komt en willen de herkenbaarheid van bestuur behouden (geen bestuurlijke fusie). De eigenheid van de gemeentes moet gewaarborgd blijven

 9. Een groene en schone leefomgeving -  Een schone en veilige leefomgeving is belangrijk voor onze inwoners en de kwaliteit van leven. De ChristenUnie vindt daarom dat er extra middelen vrijgemaakt moeten worden voor het onderhoud van het openbaar groen en onze wegen.

 10. Investeren in gezinnen - Gezinnen, relaties, kinderen zijn erg kostbaar en waardevol!   De ChristenUnie investeert in toegankelijke en preventieve zorg, dichtbij en persoonlijk! En toegankelijke zorg wanneer hier problemen optreden (Veilig Thuis).

 1. Energieneutraal in één generatie - De ChristenUnie neemt haar verantwoordelijkheid voor de aarde en investeert in duurzame energiebronnen, een circulaire economie ( hergebruik afvalmaterialen)  en het tegengaan van verspilling.

 2. Waardevol ouder worden - De ChristenUnie zet zich in voor goede voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg voor senioren. Landelijk vanuit het bekende manifest ‘Waardig Oud Worden’, lokaal door het stimuleren van vitaal en veilig oud worden, tegengaan van eenzaamheid en mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en beschikbaarstellen van leningen voor huisaanpassingen.

 3. Verbeteren verkeersveiligheid - We blijven ons inzetten voor veiligheid en blijven ons structureel inzetten voor goede wegen. Dit doen we bijvoorbeeld door onze inzet voor een rotonde bij de huidige onveilige verkeerskruising nabij de Jumbo te Gameren.

 4. Voorkomen is beter dan blussen -  , door sporten te stimuleren en er bij betaalachterstanden snel bij te zijn.

 5. Een beter woningaanbod voor starters en senioren - We bouwen naar behoefte goedkope koopwoningen en sociale huur- en seniorenwoningen. Wij zien namelijk lange wachtlijsten en huurders die graag een koopwoning willen in de goedkopere sector. Daarnaast zorgen we voor een fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

 6. Handhaven om leefbaarheid te vergroten - We willen niet alleen regels stellen maar zeker toezien op het naleven. We denken bijvoorbeeld aan het toezien op vandalisme, drugsdumping en -gebruik en de verrommeling door overal geplaatste reclame en zwerfafval. De gemaakte onkosten moeten op de daders worden verhaald.

 7. Mensen centraal, niet regels - We benadrukken steeds toegankelijke informatie over de raad, beschikbaarheid en kosten van voorzieningen. We zorgen voor eenvoudige procedures en criteria bij het kunnen krijgen van voorzieningen; dus geen lijsten met honderd vragen of ja, maar.. We willen een overheid die denkt in mogelijkheden en oplossingen. We zorgen voor een goed toegankelijke website van de gemeente voor wat betreft de mogelijke voorzieningen (zgn sociale kaart).

 8. Samenwerken? Ja. Eén gemeente Bommelerwaard? Nee. - De ChristenUnie is positief over de huidige samenwerking met Maasdriel. Wij willen dit uitbreiden waar dit de burger ten goede komt en willen de herkenbaarheid van bestuur behouden (geen bestuurlijke fusie). De eigenheid van de gemeentes moet gewaarborgd blijven

 9. Een groene en schone leefomgeving -  Een schone en veilige leefomgeving is belangrijk voor onze inwoners en de kwaliteit van leven. De ChristenUnie vindt daarom dat er extra middelen vrijgemaakt moeten worden voor het onderhoud van het openbaar groen en onze wegen.

 10. Investeren in gezinnen - Gezinnen, relaties, kinderen zijn erg kostbaar en waardevol!   De ChristenUnie investeert in toegankelijke en preventieve zorg, dichtbij en persoonlijk! En toegankelijke zorg wanneer hier problemen optreden (Veilig Thuis).