Speerpunten

Speerpunten ChristenUnie Zaltbommel 2014 - 2018 

 

 • Betaalbaar wonen in alle kernen;
 • Behoud van voorzieningen (gymzalen, dorpshuizen e.d.)
 • Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
 • Respect voor de zondagsrust
 • Actief en sociaal minimabeleid
 • Stimuleren van de arbeidsmarkt (economie)
 • Geen lastenverzwaring bovenop de inflatie
 • Goede (thuis) zorg
 • Goed onderhoud aan wegen en gemeentelijke eigendommen
 • Bouwen naar behoefte
 • Extra ontsluitingsweg bij Nieuwaal
 • Alternatief voor dijkverlegging Brakel