Successen

Successen

Wat hebben wij gedaan met uw stem:

  1. De verkeersveiligheid verbeterd - Rondom de situatie rondom de school in Gameren, de toekomstige rotonde voor de MaasWaalweg bij Delwijnen en Jumbo Gameren

  2. Energietransitie gestimuleerd - We initieerden een succesvolle zonnepanelen subsidie op zonnepanelen voor inwoners en stimuleerden scholen om duurzaam te investeren. Windmolens

  3. De zorg verbeterd - preventieve relatieondersteuning, meer uren huishoudelijke hulp, opkomen voor PGB en betere ZZP tarieven.

  4. Oplossingsgericht denken - De ChristenUnie stelde twee jaar geleden de realisatie van een centraal gelegen zwembad i.c.m. sporthal voor.

  5. Lastenverlaging -  Voorkomen verhoging OZB in 2017

  6. Extra budget voor handhaving: 100.000 Euro extra beschikbaar gesteld voor handhaving.

  7. Inzet Veilig Thuis - benadering om escalaties thuis te voorkomen en daarnaast inzet op goede en passende jeugdzorg en pleegzorg.

  8. Meewerken komst Gomarus en hospice (geen initiatief).

  9. Geen vermeerdering koopzondagen.

  10. Tegengaan van drugsgebruik- en handel. Het oppakken van asbestprobleem.