Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuws vanuit de fractie

Vanuit de fractie

Het politieke werk in Coronatijd. Het werk gaat gewoon door voor de ChristenUnie fractie in Zaltbommel. We vergaderen nu online via Microsoft Teams. En hoewel we er steeds beter in worden blijft het wennen. Je mist heel veel van de (non) verbale communicatie tussen mensen. Wat missen we dan het meeste? Dat is per persoon verschillend maar een aantal zaken komen bij iedereen terug. Bezoeken van familie en vrienden, die soms ook zorg nodig hebben. Bijeenkomsten in de kerk, sportverenigingen en muziekrepetities. Maar ook het contact binnen de fractie en met andere politieke partijen, waarmee we anders toch even tijdens een vergadering punten kunnen afstemmen. 

Zolang de crisis duurt passen we onze vergaderingen aan. Dat is soms lastig, maar we hopen en bidden dat dit snel achter de rug is. Voor alle inwoners van de Bommelerwaard willen we oproepen: Help elkaar en Hou vol.

Donderdag 28 mei vergadert de gemeenteraad. Opnieuw via de moderne technieken. U kunt ons volgen via de volgende link; Raadsvergadering 28 mei 2020 Zaltbommel.

Welke stukken er o.a. op de agenda staan leest u verder in deze nieuwsbrief.

Hartelijke groeten van de fractie,
Kees Kesting, Gilco Grandia, Mathilde de Hart, Gerrie Quivooij en wethouder Adrie Bragt.

 

Fractie ChristenUnie Zaltbommel

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 
 

Burgerlid en wethouder

Lees verder
 
Lees verder
 
Lees verder
 
 

Bestemmingsplan Nederhemert, Ambachtshof

Op 2 oktober 2018 heeft de gemeente Zaltbommel besloten mee te werken aan de herziening van het bestemmingsplan Nederhemert, De Ormeling 2011, ten behoeve van de vestiging van een nieuw bedrijf aan de Ambachtshof. Het perceel heeft in het vigerende plan de bestemmins Groen-Landelijk Groen, waardoor een herziening van het bestemmingsplan nodig is.

De initiatiefnemer is voornemens een bedrijf voor interieurbouw te vestigen aan de Ambachtshof te Nederhemert. Het voornemen past niet in het vigerende bestemmingsplan en daardoor moet een wijziging doorgevoerd worden.

Voor vragen over dit onderwerp kun u terecht bij Gilco Grandia.

Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland

In de regio Rivierenland werken we samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin geven we een regionale invulling aan het Klimaatakkoord. Onze regio doet een concept-bod van 0,632 TWh. Dit bestaat uit grootschalig zon (172 hectare) en wind (42 turbines). Dit zijn voor Zaltbommel bestaande en geplande projecten, zoals drie windmolens langs de A2 en de zonnepanelen op de daken van de bedrijven op bedrijventerrein De Wildeman.

Daarnaast biedt het concept-bod inzicht in het regionale warmtevraagstuk; in het vervolgproces naar de RES 1.0 en in de rol van de samenwerkingsagenda. We zetten met het concept-bod een eerste regionale stap in de Rivierenlandse ambitie voor een duurzame, betaalbare energievoorziening, voor en door de regio.

Wat is een RES??

Op 12 december 2019 hebben we de Notitie Uitgangspunten Regionale Energiestrategie Rivierenland vastgesteld. Hiermee stelden we onder andere doel, inhoud en onze samenwerking voor de RES vast. Een belangrijk uitgangspunt in deze samenwerking is dat alle formele besluitvorming plaatsvindt in de afzonderlijke organisaties, dus op basis van eigen bevoegdheden en bijbehorende procedures. Zo ook door de regiogemeenten

Conform de uitgangspunten voor de RES ligt nu de concept RES FruitDelta Rivierenland voor. Hierin wordt aangegeven wat onze regionale bijdrage is aan de landelijke afspraken voor elektriciteit en gebouwde omgeving uit het Nationale Klimaatakkoord. Deze regionale bijdrage bestaat energie uit uit wind, grootschalig zon en een inventarisatie van regionale warmtebronnen.

De dertig RES-regio’s bieden op 1 juni 2020 hun concept RES-bod aan bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Gezamenlijk moet hun bijdrage voor elektriciteit optellen tot 35 TeraWattuur (TWh2) in 2030.

Voor vragen over dit onderwerp kun u terecht bij Kees Kesting.

 

ChristenUnie zoekt politiek talent!

Vaak voelen mensen zich door een oproep als deze niet aangesproken. Als lid van onze partij doen we toch een beroep op u, op jou. Wellicht kent u iemand die geschikt is voor een zetel in de gemeenteraad van Zaltbommel. Wilt u, wil jij deze persoon dan wijzen op onderstaande oproep?? Het is belangrijk dat we vroegtijdig aan de slag gaan met de kandidatenlijst. Alvast dank voor de inzet!!

ChristenUnie Bommelerwaard is op zoek naar jou!!🧐

In maart 2022 zijn er nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen. Als plaatselijke ChristenUnie komen we graag in contact met mensen, vanuit alle kernen in de gemeente Zaltbommel,  die het interessant zouden vinden in dat jaar verkiesbaar te zijn voor de Gemeenteraad in Zaltbommel.

Heb je sluimerend politiek talent, vind je het leuk met mensen om te gaan, hou je van stukken doorgronden, standpunten uitdragen en vooral: een christelijke stem te zijn voor de mensen in de gemeente, neem dan contact met ons op! Je kunt komend vergaderseizoen alvast meekijken bij de (steun)fractie van Zaltbommel om te kijken of het werk als raadslid of fractielid je past, en in 2021 geplaatst worden op de kieslijst voor Zaltbommel.

Wil je niet op de lijst maar wellicht toch actief worden binnen de partij, dan zijn er voldoende mogelijkheden.

Meer informatie? Bel dan met de heer C. Haverhals (voorzitter bestuur), 0418-642545, of mail naar info@zaltbommel.christenunie.nl.

Steun de ChristenUnie!

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. Dat doen we in de regering, de Tweede Kamer maar ook in onze gemeente.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Onze leden maken het mogelijk dat onze politici ondersteuning krijgen in hun werk, dat we een nieuwe generatie van politici op kunnen leiden en dat we een hoopvolle campagne kunnen voeren. En wist u dat de ChristenUnie extra subsidie ontvangt voor elk nieuw lid? Uw steun is meer dan ooit nodig.

Wilt u samen met ons op zoek naar nieuwe leden?? Er zijn vast mensen in uw naaste omgeving die het werk van de ChristenUnie waarderen. Vraag of ze ons willen steunen door lid te worden. Doet u met ons mee? 

Ja, ik heb iemand die lid wil worden!

 

 

Vergaderingen

We zouden het fijn vinden als u als lid ook uw inbreng laat horen. Dat kan tijdens de steunfractievergaderingen. Als u wilt meepraten, meldt dit dan bij fractiesecretaris Gilco Grandia. U krijgt dan via de mail een uitnodiging om, in tijden van corona-crisis, mee te doen via de moderne media (MS Office Teams).

De onderwerpen voor de carrouselvergaderingen vindt u op;
https://zaltbommel.notubiz.nl/dashboard (klik in de agenda op carrouselvergadering).

U kunt ook uw mening laten horen aan de fractie via fractie@zaltbommel.christenunie.nl.

We vergaderen op;

  • 26 mei 2020, 19.30 - 20.30 uur
  •  9 juni 2020, 19.30 - 20.30 uur

Raadsvergaderingen zijn op (link Raadsvergadering);

  • 28 mei 2020, 20.00 uur
  •  25 juni 2020, 20.00 uur

Carrouselvergadering (link Carrouselvergadering);

  •  4 juni 2020, 19.00 uur
  •  11 juni 2020, 19.00 uur