Hardrijders op Gisbert Schairtweg Zaltbommel

hardrijdersvrijdag 28 september 2018 18:58

De fractie van de ChristenUnie is ter ore gekomen dat op de Gisbert Schairtweg veel te hard gereden wordt. Langs deze weg wonen niet alleen gezinnen met jonge kinderen, maar er bevindt zich ook een lagere school op de hoek Gisbert Schairtweg / Klipperstraat. Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. Ook voor scholieren van het Cambium in de Spellewaard is dit één van de belangrijkste routes van en naar school.

Behalve de overlast door hardrijders, zijn er veel verkeersbewegingen door het vrachtverkeer te verwachten nu er op het perceel naast de school, waar vroeger De Aak stond, gebouwd gaat worden. Ook dit levert gevaarlijke situaties op.

Raadslid Gilco Grandia heeft namens de fractie daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

 

  1. Is het college, de wethouder, bekend met de overlast van hardrijders op de Gisbert Schairtweg in Zaltbommel?
  2. Is het college, de wethouder, het met de fractie van de ChristenUnie eens dat de overlast van hardrijders zorgt voor gevaarlijke situaties?
  3. Is het college, de wethouder, het met de ChristenUnie eens dat er snel iets aan deze onveilige situatie(s) gedaan moet worden? Zo ja, is het mogelijk om snelheid verlagende maatregelen te nemen en/of controles in te zetten op deze weg? Zo nee, welke maatregelen gaat u dan nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren?

« Terug