ChristenUnie stelt vragen naar aanleiding van stopzetten collectieve zorgverzekering door Menzis

CU Zaltbommelvrijdag 24 augustus 2018 13:52

Uit recente berichtgeving blijkt dat enkele zorgverzekeraars (Menzis en Zilveren Kruis) hebben besloten om in dertig gemeenten per 1 januari 2019 te stoppen met het aanbieden van een collectieve zorgverzekering (minimapolis) via de gemeente. Ook de Bommelerwaard wordt hierbij genoemd.

Naar aanleiding hiervan heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college, omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. Zorgmijding uit angst voor kosten moet voorkomen worden. De volgende vragen zijn gesteld:

  • Is het college bekend met het bericht dat Menzis in enkele regio’s wil stoppen met de minimapolis?
  • Bij de regio’s waarmee Menzis wil stoppen wordt ook de Bommelerwaard genoemd. Heeft Menzis de collectieve zorgverzekering die de gemeente Zaltbommel met hen heeft afgesloten al opgezegd en zo ja, per wanneer?
  • Wat zijn de plannen, maatregelen en acties van het college in deze en hoe worden de betreffende minima geïnformeerd?
  • Wat zijn de te verwachte consequenties (ook op financieel vlak) voor de betreffende minima in de gemeente Zaltbommel?
  • Kan het college borgen dat, in geval van realiteit van bovenstaand bericht, de genoemde minima hier geen negatieve financiële gevolgen van zullen ondervinden?

« Terug