ChristenUnie stelt college schriftelijke vragen over MIRT Verkenning A2

brug_zaltbommelwoensdag 20 juni 2018 21:54

In het Brabants Dagblad van 20 juni 2018 lazen we het bericht ‘Rijk onderzoekt loskoppelen Rivierenland van de A2’. Naar aanleiding van dat bericht heeft de fractie van de ChristenUnie wat vragen aan het college.

Vragen aan het college:

 

  1. Is het college bekend met de MIRT-Verkenning aangaande knelpunten A2 vanaf knooppunt Deil naar het zuiden?
  2. Het Rijk stelt dat tussen Deil, 's Hertogenbosch en knooppunt Vught het knelpunt steeds erger wordt en dat er maatregelen nodig zijn. Hebben het Rijk en de gemeente Zaltbommel hierover het gesprek gevoerd? En zo ja, waar is men toe gekomen, wat zijn de uitkomsten van dat gesprek?
  3. Het MIRT wijst op de voorlopige maatregelen die niet voldoende zouden zijn en dat daarom het loskoppelen van de ontsluitingen (afsluiten?) in de gemeente Zaltbommel en Maasdriel tot de mogelijkheden behoort. Is het college het met de ChristenUnie eens dat deze optie desastreuze gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en dat dit onbespreekbaar en dus onacceptabel is?  Zeker ook gelet op de vestiging van grote bedrijven in de gemeente.
  4. Is het college gemotiveerd, zo mogelijk samen met de gemeente Maasdriel, om alles op alles te zetten om de ontkoppeling van de A2 van de baan te brengen?
  5. De ChristenUnie is van mening dat bij het combineren van tal van mogelijkheden als het verbeteren van openbaar vervoer (met name spoor en buurtbusverbindingen), het stimuleren van spits mijden, het aanleggen van snelfietsroutes en het onderzoeken van innovatieve ideeën als de hyperloop, eerder genoemde mogelijkheid overbodig maken. Is het college bereidt om deze en andere mogelijkheden te bespreken met het Rijk?

« Terug