ChristenUnie ziet graag een doelgroepenzwembad en sporthal in Zaltbommel

Waardevol banner5donderdag 22 februari 2018 21:26

Het college stelt ons voor akkoord te gaan met het zogenaamde functionele scenario. Het functionele scenario omdat die volgens het college leidt tot een goed, modern en bruikbaar binnensportcentrum. Voor de fractie van de ChristenUnie is dat scenario dan ook wel het minimum, omdat in dit model ook veel aandacht is voor duurzaamheidsmaatregelen. Het gebouw moet toekomstbestendig zijn, gasloos (all electric) en BENG!

Maar voorzitter, onze fractie is ook voorstander van een doelgroepenbad, voor verschillende groepen waaronder ouderen, reumatische patiënten, minder validen en gehandicapten. Er is bijna geen gelegenheid voor hen in de omgeving om te gaan zwemmen. Voorzover wij weten kan dat alleen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (de Tolbrug) en in Culemborg. Wij denken dat het een goede aanvulling is om die voorziening ook in Zaltbommel te hebben. Mooi dat we in dit verenigingsscenario ook tegemoet komen aan de verenigingswensen, de zwem- en waterpolovereniging die daarmee wedstrijden kunnen organiseren en meer bezoekers kunnen trekken.

Tegelijkertijd zijn we voorzichtig. Niet voor de investering, al gebruikt die een groot deel van de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren (wat in onze ogen het resultaat van een gezond financieel beleid is). Wat ons ietwat terughoudend maakt is de exploitatie, en dan met name de bijkomende personeelskosten. Omdat we het geheel financieel haalbaar willen houden in de toekomst, en geen debacles willen als bijvoorbeeld bij AquaAltena waar men de exploitatie niet rond kreeg. Ook de ingeschatte bezoekerscijfers maken ons wat terughoudend.

We zullen dan ook instemmen met het verenigingsscenario. Juist ook omdat de wethouder tijdens de carrousel heeft aangegeven dat bij de exploitatie kritisch gekeken zal worden naar de personele bezetting van de baden. Dat zijn geen harde cijfers maar het geeft ons voldoende vertrouwen om hierop door te gaan.

Voor wat betreft de sporthal;  wij zijn niet overtuigd van de meerwaarde van een grote sporthal, de afmetingen voor basketbal zoals besproken in de carrousel. Die keren dat er echt finales gespeeld moeten worden, kan er met één compleet veld in de hal makkelijk volstaan worden, aldus de ChristenUnie. Daarbij vinden wij een investering van € 300.000 extra een brug te ver, mede omdat er goed met dispensatie gespeeld kan worden in de hal. De gaf dat ook aan in de carrouselvergadering.

De voorsteltekst zoals die er nu ligt moet in onze beleving geamendeerd worden. Voor wijziging van de tekst in het voorstel zal het CDA mede namens de ChristenUnie een amendement indienen.

« Terug