ChristenUnie Zaltbommel wijst op immens grote opgave van 2024: Asbestvrije daken

maandag 29 mei 2017 13:09

 Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd, zo heeft het Rijk bepaald. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inventarisatie van het aantal asbestdaken, voor de voorlichting richting hun inwoners en op termijn voor de handhaving. ChristenUnie raadslid Leon van den Dool: ‘Tot nu toe wordt er op de website van de gemeente Zaltbommel niets gemeld over deze grote opgave, terwijl andere regelgeving rondom Asbest wel goed is vermeld. We moeten nu in actie komen!’

 Asbest is tot in de jaren tachtig veel gebruikt als dakbedekking op huizen, schuren en andere gebouwen. Als asbestdaken door weer en wind beschadigen, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Deze asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeademd. Ook zorgt het wegspoelen van asbestdeeltjes voor bodemverontreiniging. Daarom zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 niet langer toegestaan. Eigenaren van huizen en gebouwen met asbesthoudende dakbedekking zullen deze voor die tijd moeten verwijderen. Een particulier mag maximaal 35m² aan asbest in goede toestand zelf verwijderen, in andere gevallen moet een gecertificeerd bedrijf dit doen.

 Van den Dool: ‘Hoewel eigenaren van asbesthoudende daken zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen ervan, hebben ook gemeenten een taak. Gemeenten moeten allereerst in kaart brengen hoeveel asbestdaken zich op hun grondgebied bevinden en verder moeten gemeenten burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld voor het aanvragen subsidie. Er moet asbestbeleid komen en tenslotte zullen gemeenten na 2024 moeten gaan handhaven.’ Bijkomend probleem is dat saneren van een asbestdak erg duur is. De kosten kunnen oplopen tot €20.000,- per dak. Huiseigenaren moeten dat zelf betalen. Het Rijk heeft hiervoor een subsidiepot(je) van €75 miljoen, waaruit mensen € 4,50 per m2 subsidie kunnen krijgen. Van den Dool stelt dat dit bedrag volstrekt onvoldoende is en vraagt de gemeente om dit aan te kaarten bij de minister. Het risico van de hoge saneringskosten is tevens dat huiseigenaren zelf aan de slag gaan om hun asbestdak te verwijderen met alle gezondheidsrisico’s van dien. Om aan de opgave van het rijk  te voldoen stelt de ChristenUnie voor om asbestbeleid te ontwikkelen en hierin aandacht te hebben voor de financiële consequenties voor de gemeente en huiseigenaren, collectieve aanpak (wijken/straten) en de mogelijkheden om daken bij sanering direct te verduurzamen (zonnepanelen, isolatie, enz.). Op die manier hoopt de ChristenUnie dat dat de opgave zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en huiseigenaren bijtijds subsidie kunnen aanvragen.

 

De ChristenUnie heeft de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de wettelijke verplichting om alle daken met asbest voor 2024 gesaneerd te hebben?

2. Is in gemeente Zaltbommel het aantal asbestdaken al geïnventariseerd? Zo ja, wat is de opgave waarvoor de gemeente staat? En zo nee, waarom niet? En is het college van plan dit snel te doen?

3. Meldt de gemeente Zaltbomme] de geïnventariseerde asbestdaken bij het LAVS?

4. Op welke terreinen (financieel en beleidsmatig) vindt er samenwerking met de Provincie plaats?

5. Is het college bereid om, met de enorme opgave voor 2024 voor ogen, asbestbeleid te ontwikkelen en dat beleid de raad voor te leggen? Hierin aandacht te hebben voor:

- de financiële consequenties voor de gemeente

- de (financiële) consequenties voor de huiseigenaren (particulier en corporaties)

- Voorlichting en begeleiding

- De volksgezondheid

- Collectieve aanpak (wijken/straten/rijtjes)

- De mogelijkheden om daken bij sanering direct te verduurzamen? (zonnepanelen, isolatie enz.)

- Het aantal gecertificeerde asbestbedrijven

6. Is het college ten slotte bereid om bij de staatssecretaris/minister de nagenoeg onhaalbare en onbetaalbare saneringsopgave aan te kaarten? Of anders dit probleem op de daartoe beste plek te bespreken? (VNG, regio, omgevingsdienst, Provincie)

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Zaltbommel wijst op immens grote opgave van 2024: Asbestvrije daken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.