Waarom ondersteunde de ChristenUnie de motie samen met SGP om de Commissaris van de Koning op te roepen om om korte termijn te komen tot het openstellen van een vacature voor een vaste burgemeester?

maandag 08 mei 2017 13:08

Waarom ondersteunde de ChristenUnie de motie samen met SGP om de Commissaris van de Koning

op te roepen om om korte termijn te komen tot het openstellen van een vacature voor een vaste

burgemeester?

De Commissaris (dhr Cornielje) stelde voor om met het vertrek van burgemeester van den Bosch

naar de Tweede Kamer een waarnemend burgemeester te benoemen. Dat is niets gek, dat moet

sowieso. Maar hij stelde voor om dit tot de verkiezingen door te laten lopen, om afhankelijk van de

uitkomst van de verkiezingen en afhankelijk van wat een nieuwe coalitie zou besluiten over

herindeling of niet, pas dan over te gaan tot het al dan niet openstellen van de vacature. Bij

herindelen niets, bij niet herindelen een vaste burgemeester.

Omdat wij vinden dat, met mede het vertrek van de gemeentesecretaris, Zaltbommel ook in dit hele

proces (met alle onderhandelingen van dien, ongeacht de uitkomst) een sterke vertegenwoordiger

nodig heeft, vinden we dat we dit beter kunnen realiseren met een vaste burgemeester dan met een

waarnemend burgemeester. Mede omdat, ook wanneer er na de verkiezingen gekozen wordt voor

een vaste burgemeester, het dan nog een maand of acht nodig heeft voordat dat gerealiseerd kan

worden. We zijn dan al gauw anderhalf jaar verder. Niet alleen wij dachten er zo over, maar een

meerderheid van de raad. Tenminste: in de weken vóór het gesprek met de Commissaris…

Helaas werd dit standpunt bij stemming niet (meer) door een meerderheid van de raad gedeeld.

Wij hebben ervoor gekozen om consequent achter het bovenstaand standpunt te blijven staan. Ook

al conflicteerde dit met het voorstel van de Commissaris..

Gelukkig krijgen we als raad wel de mogelijkheid van de Commissaris om uit een aantal kandidaten

een voorstel te doen voor wie we in dit proces het meest geschikt achten als waarnemend

burgemeester. We hopen daarbij een sterke kandidaat voor te stellen.

« Terug

Reacties op 'Waarom ondersteunde de ChristenUnie de motie samen met SGP om de Commissaris van de Koning op te roepen om om korte termijn te komen tot het openstellen van een vacature voor een vaste burgemeester?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.