De ChristenUnie wil zo snel mogelijk een vaste burgemeester

CU Zaltbommeldinsdag 11 april 2017 12:06

De ChristenUnie wil zo snel mogelijk een vaste burgemeester

De ChristenUnie wil zo snel mogelijk een vaste burgemeester die als een sterke vertegenwoordiger van de gemeente Zaltbommel optreedt. Kees Kesting: ‘Dit is nodig, mede door het vertrek van de gemeentesecretaris en het samenwerkingsproces met Maasdriel (met alle onderhandelingen van dien, ongeacht de uitkomst). Daarbij past een vaste burgemeester beter dan een waarnemend burgemeester. Mede omdat, ook wanneer er na de verkiezingen gekozen wordt voor een vaste burgemeester, het dan nog een maand of acht duurt voordat dat gerealiseerd kan worden. We zijn dan al gauw anderhalf jaar verder. Niet alleen wij dachten er zo over, maar een meerderheid van de raad. Tenminste: in de weken vóór het gesprek met de Commissaris…’

De Commissaris (Clemens Cornielje) stelde voor om met het vertrek van burgemeester van den Bosch naar de Tweede Kamer een waarnemend burgemeester te benoemen. Dat is niets geks, dat moet sowieso. Maar hij stelde ook voor om dit tot de verkiezingen door te laten lopen, om afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen en afhankelijk van wat een nieuwe coalitie zou besluiten over herindeling of niet, pas dan over te gaan tot het al dan niet openstellen van de vacature. Bij herindelen niets, bij niet herindelen een vaste burgemeester.c

De ChristenUnie heeft daar moeite mee. Daarom heeft de ChristenUnie in de laatste raadsvergadering de motie van de SGP ondersteunt om de Commissaris van de Koning op te roepen om om korte termijn een vacature voor een vaste burgemeester open te stellen.

Helaas werd dit standpunt bij stemming niet (meer)  door een meerderheid van de raad gedeeld.  Wij hebben ervoor gekozen om consequent achter het bovenstaand standpunt te blijven staan. Ook al conflicteert dit met het voorstel van de Commissaris.  Gelukkig krijgen we als raad wel de mogelijkheid van de Commissaris om uit een aantal kandidaten een voorstel  te doen voor wie we in dit proces het meest geschikt achten als waarnemend burgemeester.  We hopen daarbij een sterke kandidaat voor te stellen.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht