ChristenUnie Zaltbommel pleit voor windmolens onder de voorwaarde van participatie en draagvlak

1015211maandag 30 januari 2017 06:06

Van onzichtbare energie uit o.a. steenkool gaan we naar zichtbare duurzame energie. Dit leidt helaas tot onoverkoombare veranderingen in het landschap (bijv.  zonnepanelen en windmolens). Ook in de gemeente Zaltbommel worden de veranderingen zichtbaar in de aanvraag om windmolens te plaatsen bij de A2. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het proces dat mogelijk leidt tot de bouw van windmolens. Het principeverzoek is echter niet helder gecommuniceerd, en wij missen de uitwerking van goede participatie,  draagvlak en de onafhankelijk MER procedure. Anderzijds is de ChristenUnie hoopvol omdat de procedure en inspraakavonden bij goede afspraken, draagvlak en participatie kan leiden tot de minst slechte locatie.

Waarom is de ChristenUnie voor?

 • De windturbines genereren een geldstroom naar de Bommelerwaard en we ontvangen € 150.000,- maatschappelijke compensatie.
 • De gemeente behoudt haar bevoegd gezag en controle en voorkomt dat de provincie de regie overneemt!
 • Het zoekgebied voor windenergie is al vastgesteld door de raad bij de vaststelling van de structuur- en windvisie buitengebied, en principeverzoek is een logische volgende stap.
 • Volledig inspraak van betrokkenen leidt tot definitieve locatie van windturbines.

 

Waarom windenergie?

 • Wind is nog altijd de meest efficiënte vorm van duurzame energie.
 • Drie windmolens met een vermogen van ca 3 Mwh per molen realiseren 9% (27 hectare zonnepanelen) van de gestelde 16% lokale opwek.
 • Internationale afspraak klimaatakkoord Parijs 2015.
 • Windmolens draaien niet op subsidie. In plaats van droog te kijken naar of ergens wel of geen subsidieregeling voor is, moeten we kijken naar wat de totale maatschappelijke kosten per energieproductie wijze zijn. Europese onderzoeken en in het bijzonder het Duitse Umweltbundesambt levert ons duidelijke cijfers. De maatschappelijke schadevan steenkool bedragen maarliefst 8,94 eurocent per kWh en voor een aardgascentrale 4,91 eurocent per kWh. Voor windmolens zijn de kosten stukken lager, namelijk 0,26 eurocent per kWh!
 • Rentmeesterschap: we zijn geroepen om zorg te dragen voor de schepping.
 • Windmolens brengen de energiekosten die gemaakt worden bij productie ed. gemakkelijk op. Uit minimaal twintig studies wordt opgemaakt dat de terugverdientijd maar 23 weken is. Dit levert zeker negentien jaar energiewinst op.
 • Het klimaat is geholpen bij stroom uit windenergie, omdat daar veel minder broeikasgas per KWh vrijkomt dan bij kolen- en gasstroom.
 • Minder afhankelijk van energie van Giga Multinationals en Midden-Oosten.
 • Duurzame energie is een sector die zorgt voor nieuwe banen; van lagergeschoolde (installatie, technisch onderhoud) tot hogergeschoolde arbeid (technologische doorontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek). Economisch is duurzame energie een goudmijn die mogelijk nog groter is dan de internetrevolutie: energie is immers waar alles in onze samenleving op draait.

 

Wat willen wij?

Onder de voorwaarde van draagvlak en participatie moet de exacte locatie van de windmolens worden onderzocht en er een gelijkwaardige positie worden gecreëerd tussen de initiatiefnemers en burgers doormiddel van bijv. de energiecoöperatie Bommelerwaar

Hoe is het afgelopen?

Helaas heeft de raad het principevoorstel verworpen waardoor het verzoek nu bij de provincie ligt.

Bronnen:

Weerd, de, Remmelt, De Correspondent, April 2016, geraadpleegd op 12 januari https://decorrespondent.nl/4256/factcheck-windmolens-kosten-meer-energie-dan-ze-opleveren-en-helpen-het-klimaat-niet/1395836783264-ce389823

https://decorrespondent.nl/4456/factcheck-windmolens-veroorzaken-gezondheidsschade-bij-omwonenden/1461430617064-5d557ad4

https://www.researchgate.net/publication/259513614_Assessing_the_lifecycle_greenhouse_gas_emissions_from_solar_PV_and_wind_energy_A_critical_meta-survey

https://decorrespondent.nl/4222/factcheck-windmolens-draaien-op-subsidie/1384685831518-eee4b2ca

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Zaltbommel pleit voor windmolens onder de voorwaarde van participatie en draagvlak'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.