Aanpak kindermishandeling vraagt om preventieve aanpak en doelstellingen

Kindermishandeling
Leon
Door Leon van den Dool op 23 november 2017 20:59

Aanpak kindermishandeling vraagt om preventieve aanpak en doelstellingen

Vorige week presenteerde De Kinderombudsman het rapport De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling. Uit het rapport blijkt dat er in de afgelopen jaren er meer aandacht is voor deze problematiek en dat er maatregelen worden genomen. Tegelijkertijd laat het rapport zien dat de meldingen van het aantal kindermishandelingen gelijk blijven of zelfs toenemen en de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld zijn. Hetzelfde constateren wij bij VeiligThuis Gelderland-Zuid.

De urgentie is dus onverminderd hoog. De ChristenUnie maakt zich zorgen, Leon van den Dool: "elke kindermishandeling is er één teveel, en het is nodig dat de gemeente Zaltbommel, met samenwerkende partijen, aan de slag gaat om preventie van kindermishandeling meer in te bedden." Het rapport roept de gemeente en regio’s op om preventie van kindermishandeling in doelen vast te stellen en vast te leggen in regiovisies en beleidsdocumenten. Van den Dool: "Er liggen dus nu kansen om met de gemeenten die deelnemen aan VeiligThuis Gelderland Zuid mogelijkheden om afspraken te maken."

De ChristenUnie is grote voorstander van gezamenlijke afspraken. Ten eerste omdat het overleg met de gemeenten in de regio kan leiden tot nieuwe ideeën, goede voorbeelden en een gezamenlijk leerproces. Ten tweede omdat gezamenlijke preventie doelstellingen met de deelnemende gemeenten VeiligThuis Gelderland Zuid voorkomt dat de ene gemeente, die volop investeert in preventie en daardoor minder dure zorg nodig heeft, ook betaalt voor de gemeente die niet investeert in preventie en meer zorg afneemt bij VeiligThuis welke ten laste komt van alle deelnemende gemeenten.

Leon van den Dool, raadslid ChristenUnie,  moedigt een ieder aan om te blijven investeren in preventie en de aanpak van kindermishandeling: ‘Hoe vroeger de signalen van onveiligheid bij kinderen gesignaleerd worden, des te eerder er passende ondersteuning geboden kan worden en kinderen veilig kunnen opgroeien. Dat vraagt om een blijvende inzet van ons allemaal.’ Om de gemeente te stimuleren hiermee aan de gang te gaan zijn heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Voor meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling, zie: http://www.weektegenkindermishandeling.nl/

Deel dit bericht

Labels: , ,